Ervaring

Companya heeft ervaring op het gebied van strategisch (communicatie)advies en implementatie. Ook voor stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie kan Companya worden ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:

 KARGO