Redactie en producties

nieuwsbrief-gtt

Companya heeft jarenlange ervaring met de vervaardiging (tekstschrijven en productiebegeleiding) en eindredactie van journalistieke producties. Voor opdrachtgevers als ministeries, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en voor huis-aan-huisbladen.