Welzijn en zorg

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en ICTU is Anja Klaver als communicatiemanager actief betrokken geweest bij het programma VraagWijzer en de invoering van de VraagWijzer-loketten (de één-loketgedachte) bij gemeenten. Recentelijk heeft ze samen met een team van de Communicatiewinkel een communicatievoorstel geschreven voor de kanteling van de huidige Wmo/AWBZ en de Jeugdzorg. In de notitie staat beschreven hoe lagere overheden en zorginstellingen hun communicatie moeten aanpakken om de decentralisaties (gelden die het Rijk per 1 januari 2015 overdraagt aan provincies en gemeenten) vlekkeloos te laten verlopen. Companya staat samen met een team van de Communicatiewinkel voor je klaar om je te helpen bij de invoering van de nieuwe wet en de implementatie ervan in je organisatie. Belangstelling? Vul het contactformulier in en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Voor de gemeente Rotterdam heeft Companya binnen diverse projectteams meegewerkt aan strategische communicatieadviezen en bij de implementatie ervan de procesbegeleiding uitgevoerd. Voorbeelden: de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen (Maatschappelijke Opvang) en jongerenparticipatie (YOUR; World).

Voor de Stichting DRIJFKracht (Den Haag) heeft Companya een position paper ontwikkeld, zijn bestuursadviezen en -memo's geschreven en subsidieaanvragen gedaan. De stichting richt zich op wijkvernieuwing en stimuleert bewoners zich te verbinden om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. De subsidieaanvragen lopen nog.