Overheidscommunicatie

Actief in de tunnel

Companya richt zicht vooral op overheidsinstanties als ministeries en gemeenten. Bijvoorbeeld voor: (interim) communicatiemanagement en advies, project- en procescommunicatie, communicatie bij veranderingen,  interactieve beleidsprocessen/participatietrajecten, planontwikkeling en implementatie en perswoordvoering. Het zwaartepunt ligt vooral op het gebied van (strategisch) omgevingsmanagement-verkeersmanagement-mobiliteitsmanagement. Onder de noemer omgevingsmanagement voert Companya ook participatietrajecten uit. Door de omgeving in een vroeg stadium bij de uitvoering van projecten te betrekken, hoe beter het communicatieproces bijdraagt aan acceptatie van het project en de direct-betrokkenen enthousiasmeert .

De afgelopen jaren was Companya bij Rijkswaterstaat actief betrokken bij het Groene Golf Team (verkeersmanagement) en het project KARGO: groot onderhoud aan 8 stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. Tot voor kort was Anja Klaver ruim anderhalf jaar actief voor het samenwerkingsproject Spoorzone Delft  (Gemeente Delft en ProRail) als strategisch communicatiemanager/Hoofd Communicatie & Omgeving. Dit grote infrastructurele bouwproject ligt centraal in Delft en grenst aan de historische binnenstad. 

Marnix Lamers, zelfstandig communicatiemanager/consultant: 
'Anja is als ervaren communicatieadviseur van vele markten thuis en met name op het terrein van overheidscommunicatie. Ik kan de combinatie van hartelijkheid, eerlijkheid, energie en scherpte erg waarderen. Ze kijkt goed door de bril van de gebruiker en de omgeving en dat is een grote toegevoegde waarde, zeker voor infrastructuurprojecten waar samenwerking met stakeholders cruciaal is. Ze zal zich bovendien altijd uitspreken over wat over het hoofd wordt gezien, om daarmee het eindresultaat compleet te maken.'