Groene Golf Team

groene golf

Companya heeft gedurende vier jaar de communicatieactiviteiten uit voor het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart uitgevoerd. Het team is een van de meest succesvolle projecten gebleken van FileProof, een programma van het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat met projecten die de doorstroming bevorderen. Sinds 2009 is het Groene Golf Team ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Naast externe communicatieadvisering en perswoordvoering verzorgde Anja Klaver als procesbegeleider intervisiesessies binnen de afdeling.

Aan de tijdelijkheid van de afdeling is een einde gekomen. Rijkswaterstaat laat het team voortbestaan onder een van de nieuwe landelijke diensten op het gebied van Verkeersmanagement. Voor Companya betekent dit dat externe communicatieadvisering niet meer nodig is. 

Zie verder: www.rijkswaterstaat.nl/groenegolfteam