Rijkswaterstaat Utrecht

Van september 2006 tot oktober 2011 was Anja Klaver als interim-adviseur/regisseur communicatie voor Companya verbonden aan Bureau HID van Rijkswaterstaat Utrecht. Ondermeer voor KOSMOS Utrecht (Groot Onderhoud) en voor KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud): de grootschalige aanpak van onderhoud aan 8 stalen boogbruggen.

Zie verder: www.rijkswaterstaat.nl/KARGO