Projectcommunicatie

start-renovatie-kargo-bruggen

Planvorming en uitvoering van projectcommunicatie moeten aansluiten bij de meest gehanteerde methodieken voor projectmanagement. Companya heeft ruim ervaring met projectcommunicatie en is op de hoogte van deze methodieken. Naast een duidelijke positionering van het project in communicatiestrategie en kernboodschappen, moet vooral de fasering van de communicatie passen bij de projectplanning.

Een project kan alleen maar succesvol zijn als de omgeving van het project begrijpt waarom het project belangrijk is. Een kritische succesfactor voor slagen is het eenduidig beleggen van verantwoordelijkheden voor contacten met de verschillende groepen in de omgeving van het project. Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) wordt  daarom steeds meer binnen projectteams toegepast. Anja Klaver heeft hier ervaring mee opgedaan bij het bruggenproject KARGO.

Companya werkt sinds eind 2012 voor Spoorzone Delft. Ook hier is goede omgevingscommunicatie van cruciaal belang en SOM een praktisch hulpmiddel.  Beide worden strategisch ingezet om het draagvlak voor het project in de stad Delft zo hoog mogelijk te houden. Ook participatietrajecten voor de inrichting van het openbaar gebied zijn van belang. Hiervoor wordt nauwe samenwerking gezocht met belanghebbenden als buurtverenigingen en omwonenden.