Project Spoorzone Delft

Werk in de tunnel

Companya is tussen november 2012 en juli 2014 ingehuurd voor het communicatiemanagement van het project Spoorzone Delft. Anja Klaver was hier ruim anderhalf jaar hoofd communicatie & omgeving.

Bij Spoorzone Delft gaat het om de integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied, midden in de stad Delft. Het project levert een treintunnel, ondergronds station, stadskantoor en een woon-en leefgebied op van hoge kwaliteit.  Een ingrijpende klus met respect voor de omgeving, waarbij de belangen van de omwonenden centraal blijven staan.

Spoorzone Delft kent een lange voorgeschiedenis: in 1988 gaat de NS al uit van viersporig maken van de lijn Amsterdam-Dordrecht. Toch besluit het kabinet pas in 1999 om geld te reserveren voor een tunnel voor twee sporen. In 2006 stelt de gemeenteraad van Delft het bestemmingsplan Spoorzone voor de bouw vast en wordt het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone opgericht. Na formele vastlegging van alle afspraken tussen ProRail en de gemeente wordt in 2008 het contract voor de tunnelbouw gegund aan de Combinatie Crommelijn VOF. Hoewel de financiering voor een tweede tunnelbuis niet rond was, werd besloten toch gelijk twee tunnelbuizen aan te leggen voor een toekomstige uitbreiding naar vier sporen.

Het project Spoorzone Delft duurt nog jaren. Op dit moment staat de start van de gebiedsontwikkeling onder de naam Nieuw Delft op het programma. Ook is voorfinanciering voor de inrichting van de tweede spoortunnel recentelijk geregeld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt binnenkort het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en de MER-studie (Milieu Effect Rapportage) ter inzage. Naar verwachting kan daarna in 2015 worden gestart met het Programma Hoogfrequent Spoor (4-sporigheid), waarvoor die tweede tunnelbuis nodig is.