Wat is intervisie?

Bij intervisie spiegelen vakgenoten of collega's elkaar terwijl ze een werkgerelateerde casus bespreken. Daarvoor bestaan verschillende technieken en methodes. Zo stellen de collega's bijvoorbeeld vragen aan de inbrenger van de casus. Deze luistert, beantwoordt de vragen en geeft aan welke vragen dichtbij het probleem komen. Vaak hebben die vragen verder onderzoek nodig. Een andere techniek die Companya gebruikt zijn mini-organisatieopstellingen. Hiermee kunnen deelnemers fysiek ervaren of ze dichtbij of verderaf van elkaar staan. Door dit inzichtelijk en voelbaar te maken kan de groep reflecteren in een aanvullend intervisiegesprek. De methodiek van systeemdenken zet Companya in voor teambuilding of om teamconflicten bespreekbaar te maken. Sinds 2014 begeleidt Anja Klaver intervisiebijeenkomsten voor groepen teamleiders van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

Hoewel intervisie meestal niet zo diep gaat als coaching, kun je goed zien hoe je zelf verbaal en non-verbaal communiceert. Bij dit soort bijeenkomsten is deskundige begeleiding wenselijk, zeker bij onervaren groepen. De begeleider bewaakt de veiligheid, zorgt dat de inbreng serieus wordt genomen en iedereen gehoord wordt. Companya heeft ruim ervaring met intervisiegesprekken tussen communicatieprofessionals en tussen collega's die verschillende beroepsachtergronden hebben. Doel is ruimte geven aan elkaar en vooral luisteren om werkproblemen bespreekbaar te maken. En om elkaar collegiale tips te laten geven, waarmee de inbrenger zijn eigen werkprobleem kan oplossen.

Mascha Damen, organisator van Study & Safari:
'Anja is een echte vakvrouw. Ze kan putten uit jarenlange ervaring. Ik heb haar meerdere malen als intervisiebegeleider meegemaakt. Haar kracht is haar standvastigheid, rust en geduld om het uiterste uit de casus te halen. Daarnaast is ze een prettig mens en vrolijk persoon, en straalt ze vertrouwen en professionaliteit uit.'

Erna Schol, afdelingshoofd Rijkswaterstaat/Groene Golf Team:
''Waarom ik zo blij was met de intervisiesessies van Anja is dat ze een positieve impuls hebben gegeven aan de groepsontwikkeling binnen mijn team. Mijn medewerkers hebben hierdoor geleerd dat ze ook elkaar kunnen helpen als ze ergens in hun werk problemen ondervinden.'

Voor meer informatie of vragen over beschikbaarheid: neem rechtstreeks contact op via het contactformulier op deze site.