Mediation

samenwerken-rws-provnh-8159Mediation is het gezamenlijk oplossen of voorkomen van een conflict met ondersteuning van een neutrale bemiddelaar: de mediator. De mediator brengt de communicatie op gang en helpt de strijdende partijen een oplossing te vinden waar allen tevreden mee zijn. Een mediation bestaat uit gesprekken tussen twee of meer personen en de mediator. Iedereen zit  aan tafel en de mediator is de gespreksleider.  Mediation laat de betrokkenen in hun waarde en streeft altijd naar een duurzame oplossing. Soms lukt het met mediation niet om een oplossing te vinden waar beide partijen tevreden over zijn. Het conflict komt bij de rechtspraak te liggen en dan beslist de rechter. 

Tussen het werk van de bemiddelaar en dat van de mediator bestaat een onderscheid: de mediator heeft de procesregie in handen, blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zelf oplossen. De bemiddelaar is een procesbegeleider, die een groot deel van de inhoudelijke regie in handen krijgt. Het merendeel van de mediations en bemiddelingsgesprekken bestaat uit 4 tot 6 gesprekken.