Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om een conflict op te lossen onder begeleiding van een bemiddelaar. De werkwijze bij bemiddeling gaat een stap verder dan mediation. Een bemiddelaar begeleidt het proces en zoekt samen met de partijen naar een oplossing van het conflict.

Uitgangspunten zijn: