Wat is mediation?

Mediation is een manier om een conflict op te lossen. Bij mediation doen partijen dit zelf onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Als samen oplossingen zijn gevonden, dan zetten de deelnemers die op papier in een vaststellingsovereenkomst.

Voordelen van mediation zijn: